Lập báo cáo kỹ thuật Dự án Cải tạo, sửa chữa các công trình phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Cập nhật: 25/09/2017, 03:04:47 PM

Ngày 25/9/2017 USCO đã ký các hợp đồng với Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình văn hóa- xã hội thành phố Hà Nội về việc Lập báo cáo kinh thế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa các Dự án Cải tạo, sửa chữa các công trình phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

 Nội dung các hợp đồng:
1. Hợp đồng số 511/2017/HĐTV về việc Lập báo cáo kinh thế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa sân điền kinh phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018- địa điểm: Quận Ba Đình.
2. Hợp đồng số 512/2017/HĐTV về việc Lập báo cáo kinh thế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa nhà luyện tập bắn cung phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018- địa điểm: Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm.
3. Hợp đồng số 513/2017/HĐTV về việc Lập báo cáo kinh thế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa nhà luyện tập và thi đấu bi sắt phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018- địa điểm: Phường Mỹ Đình, Q Nam Từ Liêm.
4. Hợp đồng số 514/2017/HĐTV về việc Lập báo cáo kinh thế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa 03 sân tập bóng đá phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018- địa điểm: Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm.
5. Hợp đồng số 515/2017/HĐTV về việc Lập báo cáo kinh thế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018- địa điểm: 12 Trịnh Hoài Đức, Q Đống Đa.