Dự án Tăng cường năng lực và bảo dưỡng tàu thuyền cho Lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 - Phú Quốc

Cập nhật: 18/05/2017, 01:07:15 PM

Ngày 30/11/2016 USCO đã ký hợp đồng số S2323T0001-VIET-16014 về việc Xây dựng cơ sở hạ tầng cho Dự án Tăng cường năng lực và bảo dưỡng tàu thuyền cho Lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 - Phú Quốc.

 Hình ảnh tại buổi ký kết hợp đồng.

 
USCO