Dự án thi công xây dựng Kho than DA ĐTXD công trình nhà máy xi măng Tân Thắng

Cập nhật: 11/07/2017, 03:08:09 PM

Ngày 11/7/2017 USCO đã ký hợp đồng số 1107/2017/HĐTCXD/AT-USCO về việc Thi công xây dựng Kho than DA ĐTXD công trình nhà máy xi măng Tân Thắng tại xã Tân Thắng- huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An.

 Hạng mục công việc:
- Thi công xây dựng phần móng
- Thi công phần nền và vữa chống co
- Thi công phần tường gạch bao
Thuộc gói thầu TC05.1: Thi công xây dựng Kho than