Thi công xây dựng hạng mục phần điện nước trong nhà số 4- các khoa nội trú 2 Dự án Bệnh viện đa khoa Lam Sơn

Cập nhật: 04/08/2016, 03:36:46 PM

Ngày 08/02/2015 USCO đã ký hợp đồng số 02/2015/HĐKT về việc Thi công xây dựng hạng mục phần điện nước trong nhà số 4- các khoa nội trú 2 Dự án Bệnh viện đa khoa Lam Sơn

 

Ảnh: Phối cảnh bệnh viện đa khoa Lam Sơn
Địa điểm: Xã Thọ Xương- Thọ Xuân- Thanh Hóa.

Nội dung công việc: Nhà thầu thực hiện việc thi công xây dựng công trình được mô tả chi tiết trong Hồ sơ dự toán và bản vẽ thiết kế do Nhà thầu cung cấp đã được phê duyệt của Chủ đầu tư.