3 tháng đầu năm, giá trị SXKD ngành Xây dựng đạt hơn 33 nghìn tỉ đồng

Cập nhật: 15/04/2015, 09:48:40 AM

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong 3 tháng đầu năm 2015, giá trị sản xuất kinh doanh của toàn ngành Xây dựng đạt 33.781 tỉ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 22,6% so với kế hoạch năm.


Riêng trong tháng 3/2015, giá trị sản xuất kinh doanh toàn ngành ước đạt 11.300 tỉ đồng.

Trong đó: Giá trị xây lắp ước thực hiện trong tháng 3 đạt 4.096 tỉ đồng; trong quý I đạt 12.907 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng ước thực hiện trong tháng 3 đạt 4.150 tỷ đồng; trong quý I đạt 14.563 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

Giá trị tư vấn ước thực hiện trong tháng 3 đạt 117 tỷ đồng; trong quý I đạt 337 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong quý I/2015, tổng giá trị nhập khẩu toàn ngành xây dựng đạt 16 triệu USD, bằng 8,5% kế hoạch năm; xuất khẩu đạt 32,7 triệu USD, bằng 12,8% so với kế hoạch năm.

Theo Văn Mạnh (ximang.vn)