Hội thảo Địa chất công trình- Địa kỹ thuật với Chuyên gia Nhật Bản Hội thảo Địa chất công trình- Địa kỹ thuật với Chuyên gia Nhật Bản 27/04/2017

Ngày 27/4/2017, Công ty USCO đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề lĩnh vực địa chất công trình - địa kỹ thuật với đoàn chuyên gia Nhật Bản.

Chi tiết >>