Khảo sát địa chất công trình phục vụ giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khảo sát địa chất công trình phục vụ giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trần Đề" 23/06/2021

Ngày 22/6/2021 USCO đã ký hợp đồng số 01/2021/KSXD-KTKH về việc Khảo sát địa chất công trình phục vụ giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trần Đề" tại Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Chi tiết >>
Khảo sát thăm dò mỏ đá sét Gia Hòa mở rộng Khảo sát thăm dò mỏ đá sét Gia Hòa mở rộng 03/06/2021

Ngày 01/6/2021 USCO đã ký hợp đồng số 01.06.21/KSXG/KTKH về việc Khảo sát lập đề án xin giấy phép thăm dò mỏ đá sét Gia Hòa mở rộng; Thăm dò mỏ đá sét Gia Hòa mở rộng; Xin giấy phép khai thác mỏ đá sét Gia Hòa mở rộng tại xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình

Chi tiết >>
Khảo sát Mỏ đá vôi Lam Sơn 3- NMXM Long Sơn Khảo sát Mỏ đá vôi Lam Sơn 3- NMXM Long Sơn 01/06/2021

Ngày 01/6/2021 USCO đã ký hợp đồng số 0601-1/HĐKT/LS-USCO/2021 về việc KS đo vẽ địa hình, lập đề án thăm dò, khoan thăm dò, phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi Lam Sơn 3. Lập báo cáo đầu tư, thiết kế cơ sở khai thác, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo phục hồi cải tạo môi trường, lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Lam Sơn 3, hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác- DA Mỏ đá vôi Lam Sơn 3- NMXM Long Sơn tại Lam Sơn - Hà Trung - Thanh Hóa

Chi tiết >>
Khảo sát Lô B1-CC4- Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây Khảo sát Lô B1-CC4- Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây 25/05/2021

Ngày 25/5/2021 USCO đã ký hợp đồng số... về việc Khảo sát địa kỹ thuật công trình Lô Lô B1-CC4- Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây tại Quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội. Phục vụ thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công

Chi tiết >>
Khảo sát lập đề án xin giấy phép thăm dò mỏ nước khoáng Kênh Gà Khảo sát lập đề án xin giấy phép thăm dò mỏ nước khoáng Kênh Gà 29/04/2021

Ngày 28/4/2021 USCO đã ký hợp đồng số 28.04.21/KSXD/KTKH về việc Khảo sát lập đề án xin giấy phép thăm dò mỏ nước khoáng Kênh Gà; Thăm dò mỏ nước khoáng Kênh Gà; Xin giấy phép khai thác mỏ nước khoáng Kênh Gà tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp Cuối