Thi công khoan cọc nhồi thí nghiệm và cọc khoan nhồi đại trà DA Trung tâm Thương mại Dịch vụ và nhà ở tại khu đất X1, Thôn Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì Thi công khoan cọc nhồi thí nghiệm và cọc khoan nhồi đại trà DA Trung tâm Thương mại Dịch vụ và nhà ở tại khu đất X1, Thôn Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì 28/09/2022

Ngày 27/9/2022 USCO đã ký hợp đồng số 2709A/2022/HĐTC/KDD-USCO về việc Thi công khoan cọc nhồi thí nghiệm và cọc khoan nhồi đại trà DA Trung tâm Thương mại Dịch vụ và nhà ở tại khu đất X1, Thôn Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì.

Chi tiết >>
Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội 26/09/2022

Ngày 29/8/2022 USCO đã ký hợp đồng số 03/2022/HĐ-BQLDADD về việc Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội - Bệnh viện mũi nhọn về chẩn đoán và điều trị ung thư

Chi tiết >>
Khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ lập quy hoạch DA Khu đô thị mới Sông Lô Khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ lập quy hoạch DA Khu đô thị mới Sông Lô 05/09/2022

Ngày 05/9/2022, USCO đã ký hợp đồng số 0509/2022/HDTV/HPHN-USCD về việc Khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ lập quy hoạch DA Khu đô thị mới Sông Lô, TP Việt Trì, Phú Thọ

Chi tiết >>
Khảo sát địa kỹ thuật Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây Khảo sát địa kỹ thuật Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây 31/08/2022

Ngày 31/8/2022, USCO đã ký hợp đồng số /2022/ về việc Khảo sát địa kỹ thuật Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây - Ô K2-CT1 giai đoạn Phục vụ Thiết kế cơ sở và Thiết kế bản vẽ thi công

Chi tiết >>
Lập Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vữa khô trộn sẵn, công suất 3 triệu tấn/năm. Lập Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vữa khô trộn sẵn, công suất 3 triệu tấn/năm. 22/08/2022

Ngày 22/8/2022 USCO đã ký hợp đồng số 360/2022/USCO-HĐKT về việc Lập Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vữa khô trộn sẵn, công suất 3 triệu tấn / năm tại xã Thanh Thủy, Thanh Liêm, Hà Nam.

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp Cuối