Huấn luyện và kiểm tra công tác ATLĐ tại Dự án xây dựng Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng

Cập nhật: 18/11/2021, 08:49:41 AM

Sáng 17/11/2021, tại công trình thi công Dự án xây dựng Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Công ty URS đã đến kiểm tra công tác an toàn lao động và trao tặng Kỷ niệm chương cho Công ty USCO vì thực hiện tốt các biện pháp an toàn lao động trong sự nghiệp xây dựng các dự án trọng điểm do nước ngoài tài trợ.

Đến dự buổi huấn luyện và kiểm tra về An toàn lao động tại công trình Dự án xây dựng Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng do Công ty USCO thi công có đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, đại diện Công ty URS, đại diện Ban Lãnh đạo cùng đội ngũ chỉ huy và CBNCV Công ty USCo đang trực tiếp thi công tại công trường. 

       Việc đảm bảo an toàn lao động trên công trường thi công Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng của USCO được Chủ đầu tư đánh giá cao. Tại buổi huấn luyện và kiểm tra về ATLĐ đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, đại diện Công ty URS đã trao tặng Kỷ niệm chương cho Công ty USCO vì thực hiện tốt các biện pháp an toàn lao động trong sự nghiệp xây dựng các dự án trọng điểm do nước ngoài tài trợ và trao tặng quà cho CBCNV tại công trình nhằm động viên khích lệ tinh thần luôn thực hiện tốt công tác an toàn lao động trong thời gian qua.      
 Trong sáng cùng ngày đoàn đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Công ty URS đã đi kiểm tra các hạng mục do Công ty USCO đang thi công tại công trường.