Lễ bàn giao Xưởng bảo dưỡng tàu và hệ thống nâng hạ tàu do USCO thi công tại Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng

Cập nhật: 28/04/2022, 02:29:12 PM

Sáng ngày 28/4/2022 tại Cảnh sát biển Vùng 1 - Đình Vũ - Hải Phòng đã diễn ra Lễ bàn giao Xưởng bảo dưỡng tàu và hệ thống nâng hạ tàu do USCO thi công.