Thi công nạo vét luồng Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng

Cập nhật: 19/08/2021, 09:02:38 AM

Một số hình ảnh USCO đang thi công tại Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện, công trình biển của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tại Hải Phòng

 Hạng mục thi công nạo vét luồng