Kiểm tra thi công Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng

Cập nhật: 18/03/2022, 10:44:22 AM

Sáng ngày 18/3/2022, Đại điện Đại sứ quán Mỹ, Bộ Ngoại giao, Cảnh sát biển Việt Nam, Công ty URS đã đến công trường kiểm tra các hạng mục do USCO thi công tại Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tại Hải Phòng.