Thi công Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện, công trình biển của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tại Hải Phòng

Cập nhật: 19/01/2021, 01:37:10 PM

Một số hình ảnh USCO đang thi công tại Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện, công trình biển của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tại Hải Phòng

Hạng mục thi công cừ SW600 
Hạng mục thi công đóng cọc thép D88 khu sàn nâng

Hạng mục thi công cắm bấc thấm