Kiểm tra thi công Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng

Cập nhật: 26/03/2021, 11:08:11 AM

Sáng ngày 26/3/2021, Đại điện Đại sứ quán Mỹ và Công ty URS đã kiểm tra công tác thi công ép cọc do USCO thực hiện tại Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tại Hải Phòng.