Khảo sát địa chất phục vụ cho Dự án phát triển chung cư cao tầng CH-03 - Dự án ParkCity Hanoi Khảo sát địa chất phục vụ cho Dự án phát triển chung cư cao tầng CH-03 - Dự án ParkCity Hanoi 06/12/2023

Ngày 06/12/2023, Công ty USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát địa chất phục vụ cho giai đoạn TKCS, TKKT và TKBVTC cho Dự án phát triển chung cư cao tầng CH-03 - Dự án ParkCity Hanoi

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất theo định hướng phát triển chuyên môn của bệnh viện Nhân Ái Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất theo định hướng phát triển chuyên môn của bệnh viện Nhân Ái 01/12/2023

Ngày 01/12/2023 USCO đã ký hợp đồng về việc Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất theo định hướng phát triển chuyên môn của bệnh viện Nhân Ái tại TP HCM.

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất bổ sung Dự án cải tạo Nghĩa trang thành phố HCM (Lạc Cảnh) Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất bổ sung Dự án cải tạo Nghĩa trang thành phố HCM (Lạc Cảnh) 01/12/2023

Ngày 01/12/2023 USCO đã ký hợp đồng về việc Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất bổ sung Dự án cải tạo Nghĩa trang thành phố HCM (Lạc Cảnh).

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án sửa chữa, nâng cấp các khu học viên cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Phú Văn Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án sửa chữa, nâng cấp các khu học viên cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Phú Văn 01/12/2023

Ngày 01/12/2023 USCO đã ký hợp đồng về việc Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án sửa chữa, nâng cấp các khu học viên cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Phú Văn tại TP HCM.

Chi tiết >>
Khoan khảo sát địa chất, địa chất thủy văn, lấy mẫu, phân tích mẫu thuộc đề tài: Nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực môi trường địa chất và tai biến địa chất biển Khoan khảo sát địa chất, địa chất thủy văn, lấy mẫu, phân tích mẫu thuộc đề tài: Nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực môi trường địa chất và tai biến địa chất biển 19/10/2023

Ngày 19/10/2023 USCO đã ký hợp đồng số ,,,/2023/HDTV-ĐCDVLB về việc Khoan khảo sát địa chất, địa chất thủy văn, lấy mẫu, phân tích mẫu thuộc đề tài: Nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực môi trường địa chất và tai biến địa chất biển khu vực châu thổ sông Hông và châu thổ sông Trường Giang

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp Cuối