Khảo sát địa chất Dự án Công ty chi nhánh mới của Công ty TNHH JA SOLAR VIETNAM Khảo sát địa chất Dự án Công ty chi nhánh mới của Công ty TNHH JA SOLAR VIETNAM 11/05/2022

Ngày 05/5/2022, USCO đã ký hợp đồng số CG-001-202205068393 về việc Khảo sát địa chất Dự án Công ty chi nhánh mới của Công ty TNHH JA SOLAR VIETNAM tại KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất phục vụ bước TKCS, TKBVTC thuộc dự án Quốc Thái dân an Phật Đài Khảo sát địa chất phục vụ bước TKCS, TKBVTC thuộc dự án Quốc Thái dân an Phật Đài 26/04/2022

Ngày 23/4/2022, USCO đã ký hợp đồng số 01/2022/KSXD-KTKH về việc "Khảo sát địa chất phục vụ bước TKCS, TKBVTC thuộc dự án Quốc Thái dân an Phật Đài" tại Thị trấn Đại Bình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất Zone1 - Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc Khảo sát địa chất Zone1 - Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc 08/04/2022

Ngày 08//2022, USCO đã ký hợp đồng số 22-CC-0007-VTU-ED về việc Khảo sát địa chất Zone1 - Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc- Xuân Lâm - Thuận Thành -Bắc Ninh

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước mặt hồ Dương Đông Khảo sát địa chất cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước mặt hồ Dương Đông 29/03/2022

Ngày 29/3/2022, USCO đã ký hợp đồng số 118/2022/KSXD-KTKH về việc Khảo sát địa chất cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước mặt hồ Dương Đông tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình. Khảo sát địa chất DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình. 26/01/2022

Ngày 26/01/2022, USCO đã ký hợp đồng số 26.1/2022/HĐKS về việc Tư vấn khảo sát địa chất bước thiết kế bản vẽ thi công DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp Cuối