Khảo sát địa chất DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình. Khảo sát địa chất DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình. 26/01/2022

Ngày 26/01/2022, USCO đã ký hợp đồng số 26.1/2022/HĐKS về việc Tư vấn khảo sát địa chất bước thiết kế bản vẽ thi công DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 và Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng trường Mầm non May 10. Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 và Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng trường Mầm non May 10. 31/12/2021

Ngày 31/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số …/2022 về việc Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 và Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng trường Mầm non May 10.

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm Khảo sát ĐCCT Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm 17/12/2021

Ngày 04/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 03-TTHN-BD/2021/HĐTV Khảo sát ĐCCT phục vụ bước lập DA ĐTXD công trình Trung tâm Hội nghị - biểu diễn thành phố thành phố và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT Trung tâm chính trị hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm Khảo sát ĐCCT Trung tâm chính trị hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm 16/12/2021

Ngày 04/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 03-TTCT-HC/2021/HĐTV về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ bước lập DA ĐTXD công trình Trung tâm chính trị hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm - Thành phố Hải Phòng.

Chi tiết >>
Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 20.000m3/ng.đêm tại KCN Yên Phong Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 20.000m3/ng.đêm tại KCN Yên Phong 15/12/2021

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 02-2021/XLNT-YPIIC/VIG-USCO về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ công tác lập thiết kế cơ sở, thiết kế Bản vẽ thi công Dự án ĐTDX Trạm XLNT công suất 20.000m3/ng.đêm tại KCN Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp Cuối