Khảo sát địa chất công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Yên Phong. Khảo sát địa chất công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Yên Phong. 13/03/2017

Ngày 02/3/2017 USCO đã ký hợp đồng số 04/2017/KSXD/KTKH với Ban Quản lý các dự án ĐTXD- Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc Khảo sát địa chất công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Yên Phong.

Chi tiết >>
Khảo sát Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm Khảo sát Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm 26/12/2016

Ngày 23/12/2016 USCO đã ký hợp đồng số 18/BSC/2016/HĐTV về việc Tư vấn khảo sát xây dựng phục vụ bước thiết kế bản vẽ thi công gói thầu số 4 công trình đê tả sông Cấm, hệ thống giao thông chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất, địa hình công trình thuộc dự án: Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau Khảo sát địa chất, địa hình công trình thuộc dự án: Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau 03/11/2016

Ngày 31/10/2016 USCO đã ký hợp đồng số 103/2016/HĐTV về việc Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình công trình thuộc dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau".

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất công trình dự án Đầu tư nhà giáo dục thể chất- Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Khảo sát địa chất công trình dự án Đầu tư nhà giáo dục thể chất- Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. 16/09/2016

Ngày 15/9/2016, USCO đã ký hợp đồng số 583/2016/KSXD/KTKH về việc: Khảo sát dịa chất công trình dự án Đầu tư nhà giáo dục thể chất- Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Địa điểm: Số 56 Phạm Văn Đồng- Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC dự án nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân Khảo sát địa chất phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC dự án nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân 29/08/2016

Ngày 20/7/2016, USCO đã ký hợp đồng số 568/2016/KSXD/KTKH về việc Khảo sát địa chất (phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC) Dự án nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân công suất 750.000 sản phẩm/năm

Chi tiết >>
Đầu Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp