Khảo sát địa chất công trình một số công trình thuộc ZONE 4- Dự án Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khảo sát địa chất công trình một số công trình thuộc ZONE 4- Dự án Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 05/09/2017

Ngày 01/9/2017 USCO đã ký hợp đồng số 16/2017/HĐTC/QG-HN02 về việc Tư vấn Khảo sát địa chất phục vụ công tác lập hồ sơ thiết kế BVTC một số công trình thuộc ZONE 4- Dự án Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (QG-HN07)

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ Khảo sát địa chất Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ 09/08/2017

Ngày 05/8/2017 USCO đã ký hợp đồng số 402/2017/KSXD/KTKH về việc Khảo sát địa chất Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, giai đoạn 1 công suất 600 tấn/ngày.

Chi tiết >>
Khoan khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới Khoan khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới 28/06/2017

Ngày 27/6/2017 USCO đã ký hợp đồng số 19/2017/XMBS-QLDA về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới.

Chi tiết >>
Khảo sát phục vụ thiết kế nước ngoài thuộc Dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và Silo chứa xi măng Khảo sát phục vụ thiết kế nước ngoài thuộc Dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và Silo chứa xi măng 11/04/2017

Ngày 11/4/2017 USCO đã ký hợp đồng số .../2017/XMHT-QLDA về việc Khảo sát phục vụ thiết kế nước ngoài thuộc Dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và Silo chứa xi măng (Gói thầu số 21)

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 1.250m3/ngày đêm tại Khu phía Nam Khu Công nghiệp Phú Hà Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 1.250m3/ngày đêm tại Khu phía Nam Khu Công nghiệp Phú Hà 27/03/2017

Ngày 02/3/2017 USCO đã ký hợp đồng số 02/2017/PH-NT/VIG-USCO về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 1.250m3/ngày đêm tại Khu phía Nam Khu Công nghiệp Phú Hà.

Chi tiết >>
Đầu Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp