Khảo sát ĐCCT mở rộng hiện đại hóa cảng Điền Công giai đoạn 1 Khảo sát ĐCCT mở rộng hiện đại hóa cảng Điền Công giai đoạn 1 04/08/2016

Ngày 09/3/2015, USCO đã ký hợp đồng số 135/HĐ-KTTV về việc: Khảo sát ĐCCT mở rộng hiện đại hóa cảng Điền Công giai đoạn 1 Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT dây chuyền I nhà máy xi măng Long Sơn công trình DA Dự án Nhà máy Xi măng Long Sơn Khảo sát ĐCCT dây chuyền I nhà máy xi măng Long Sơn công trình DA Dự án Nhà máy Xi măng Long Sơn 04/08/2016

Ngày 28/01/2015 USCO đã ký hợp đồng số 138/KSXD/KTKH về việc Khảo sát ĐCCT dây chuyền I nhà máy xi măng Long Sơn công trình DA Dự án Nhà máy Xi măng Long Sơn

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. 04/08/2016

Ngày 17/3/2014 USCO đã ký hợp đồng số 136/KSXD/KTKH về việc Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 04/08/2016

Ngày 20/4/2011 USCO đã ký hợp đồng số 08/2011/HĐKT-KTKH về việc: Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Chi tiết >>
Đầu Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19