Tư vấn khảo sát địa chất công trình Dự án Khu du lịch sinh thái Biển cao cấp Tư vấn khảo sát địa chất công trình Dự án Khu du lịch sinh thái Biển cao cấp 10/11/2017

Ngày 06/9/2017 USCO đã ký hợp đồng số 26A/2017/HĐ-KSĐC/MBL-USCO về việc Tư vấn khảo sát địa chất công trình Dự án Khu du lịch sinh thái Biển cao cấp.

Chi tiết >>
Thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC, Lập dự toán và khảo sát phục vụ thiết kế Dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi Núi Nai Thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC, Lập dự toán và khảo sát phục vụ thiết kế Dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi Núi Nai 03/10/2017

Ngày 03/10/2017 USCO đã ký hợp đồng số ...../HT1-QLDA/17 về việc Thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC, Lập dự toán và khảo sát phục vụ thiết kế gói thầu số 1 Dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi Núi Nai

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất công trình một số công trình thuộc ZONE 4- Dự án Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khảo sát địa chất công trình một số công trình thuộc ZONE 4- Dự án Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 05/09/2017

Ngày 01/9/2017 USCO đã ký hợp đồng số 16/2017/HĐTC/QG-HN02 về việc Tư vấn Khảo sát địa chất phục vụ công tác lập hồ sơ thiết kế BVTC một số công trình thuộc ZONE 4- Dự án Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (QG-HN07)

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ Khảo sát địa chất Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ 09/08/2017

Ngày 05/8/2017 USCO đã ký hợp đồng số 402/2017/KSXD/KTKH về việc Khảo sát địa chất Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, giai đoạn 1 công suất 600 tấn/ngày.

Chi tiết >>
Khoan khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới Khoan khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới 28/06/2017

Ngày 27/6/2017 USCO đã ký hợp đồng số 19/2017/XMBS-QLDA về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới.

Chi tiết >>
Đầu Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp