Khảo sát Địa chất công trình khu phức hợp SL Urban Khảo sát Địa chất công trình khu phức hợp SL Urban 18/10/2022

Ngày 17/10/2022 USCO đã ký hợp đồng số .../.../STARLAKE/SLUC-USCO/2022-P01 về việc Khảo sát Địa chất công trình khu phức hợp SL Urban tại Lô C1-CC1, Dự án Trung tâm Khu đô thị mới Tây hồ Tây - giai đoạn 1

Chi tiết >>
Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng Trung tâm Pháp y Hà Nội Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng Trung tâm Pháp y Hà Nội 18/10/2022

Ngày 17/10/2022 USCO đã ký hợp đồng số .../2022/HĐ-BQLDADD về việc Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng Trung tâm Pháp y Hà Nội

Chi tiết >>
Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội 26/09/2022

Ngày 29/8/2022 USCO đã ký hợp đồng số 03/2022/HĐ-BQLDADD về việc Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội - Bệnh viện mũi nhọn về chẩn đoán và điều trị ung thư

Chi tiết >>
Khảo sát địa kỹ thuật Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây Khảo sát địa kỹ thuật Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây 31/08/2022

Ngày 31/8/2022, USCO đã ký hợp đồng số /2022/ về việc Khảo sát địa kỹ thuật Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây - Ô K2-CT1 giai đoạn Phục vụ Thiết kế cơ sở và Thiết kế bản vẽ thi công

Chi tiết >>
Khảo sát địa hình đo vẽ bản đồ hiện trạng 1/500, khảo sát địa chất thuộc Dự án Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ SSI Khảo sát địa hình đo vẽ bản đồ hiện trạng 1/500, khảo sát địa chất thuộc Dự án Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ SSI 20/07/2022

Ngày 20/7/2022, USCO đã ký hợp đồng số 02/2022/HĐKS-SSIS về việc Khảo sát địa hình đo vẽ bản đồ hiện trạng 1/500, khảo sát địa chất thuộc Dự án Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ SSI tại Thạch Thất, Hà Nội.

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp Cuối