Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 3.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1 Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 3.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1 15/12/2021

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 01-2021/XLNT-THUANTHANH/VIG-USCO về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ lập thiết kế cơ sở, Thiết kế Bản vẽ thi công Dự án ĐTDX Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 3.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết >>
Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 3.500m3/ng.đêm tại KCN Hải Yên Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 3.500m3/ng.đêm tại KCN Hải Yên 15/12/2021

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 02-2021/XLNT-HAIYEN/VIG-USCO về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ lập thiết kế cơ sở, Thiết kế Bản vẽ thi công Dự án ĐTDX Trạm xử lý nước thải giai đoạn 3 công suất 3.500m3/ng.đêm tại KCN Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết >>
Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 8.400m3/ng.đêm tại KCN Yên Phong Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 8.400m3/ng.đêm tại KCN Yên Phong 15/12/2021

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 02-2021/XLNT-YPIIC/VIG-USCO về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế Bản vẽ thi công Dự án ĐTDX Trạm XLNT công suất 8.400m3/ng.đêm tại KCN Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất chuẩn bị cho Dự án xây dựng khuôn viên Trường Đại học Việt Nhật Khảo sát địa chất chuẩn bị cho Dự án xây dựng khuôn viên Trường Đại học Việt Nhật 09/12/2021

Ngày 08/12/2021 USCO đã ký hợp đồng với đối tác Nhật Bản về việc Khảo sát địa chất chuẩn bị cho Dự án xây dựng khuôn viên Trường Đại học Việt Nhật tại Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Chi tiết >>
Khảo sát Dự án ĐTXD Nhà máy xử lý nước sạch công suất 15.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1 Khảo sát Dự án ĐTXD Nhà máy xử lý nước sạch công suất 15.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1 08/12/2021

Ngày 08/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 02-2021/XLNS-THUANTHANH về việc Khảo sát Dự án ĐTXD Nhà máy xử lý nước sạch công suất 15.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1 tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiếp Cuối