Khảo sát địa hình và địa chất Dự án tại Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5ha Khảo sát địa hình và địa chất Dự án tại Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5ha 10/08/2023

Ngày 10/8/2023, USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát địa hình và địa chất Dự án tại Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5ha

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất Dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03 Khảo sát địa chất Dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03 01/08/2023

Ngày 01/8/2023 USCO đã ký hợp đồng Khảo sát địa chất Dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03

Chi tiết >>
Khảo sát địa hình và địa chất Dự án Khu công nghiệp Quế Võ II- Lô V Khảo sát địa hình và địa chất Dự án Khu công nghiệp Quế Võ II- Lô V 20/06/2023

Ngày 20/6/2023 USCO đã ký hợp đồng Khảo sát địa hình và địa chất Dự án Khu công nghiệp Quế Võ II- Lô V tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Chi tiết >>
Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ TKCS và TKBVTC Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tại Nam Từ Liêm- Hà Nội Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ TKCS và TKBVTC Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tại Nam Từ Liêm- Hà Nội 21/11/2022

Ngày 21/11/2022 USCO đã ký hợp đồng số ... về việc Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ TKCS và TKBVTC Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tại Nam Từ Liêm- Hà Nội

Chi tiết >>
KSXD phục vụ bước thiết kế kĩ thuật, TKBVTV thuộc DA ĐTXD công trình Trung tâm Hội nghị- biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KDT Bắc Sông Cấm KSXD phục vụ bước thiết kế kĩ thuật, TKBVTV thuộc DA ĐTXD công trình Trung tâm Hội nghị- biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KDT Bắc Sông Cấm 01/11/2022

Ngày 01/11/2022 USCO đã ký hợp đồng số ...-TTHN-/2022/HDTV về việc Khảo sát xây dựng phục vụ bước thiết kế kĩ thuật, TKBVTV thuộc DA ĐTXD công trình Trung tâm Hội nghị- biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KDT Bắc Sông Cấm

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp Cuối