Kỳ vọng khởi sắc của ngành xi măng trong năm 2015 Kỳ vọng khởi sắc của ngành xi măng trong năm 2015 27/02/2015

Theo ước tính của Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA), tính đến cuối tháng 12/2014, lượng clinker tồn kho vào khoảng 2,1 triệu tấn, nhưng lượng xi măng tồn kho giảm còn khoảng 600.000 tấn.

Chi tiết >>
Xử lý nền đất yếu bằng Cọc xi măng - đất (P3) Xử lý nền đất yếu bằng Cọc xi măng - đất (P3) 24/02/2015

Công nghệ Cọc xi măng - đất đã được nghiên cứu và phổ biến rộng rãi trên thế giới và được xem là một trong những công nghệ xử lý nền đem lại hiệu quả kinh kết lớn, và đặc biệt phù hợp với điều kiện địa chất phổ biến trên lãnh thổ Việt Nam. Trong loạt bài viết này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu về công nghệ này cùng những đặc điểm ưu việt.

Chi tiết >>
Xử lý nền đất yếu bằng Cọc xi măng - đất (P2) Xử lý nền đất yếu bằng Cọc xi măng - đất (P2) 07/02/2015

Công nghệ Cọc xi măng - đất đã được nghiên cứu và phổ biến rộng rãi trên thế giới và được xem là một trong những công nghệ xử lý nền đem lại hiệu quả kinh kết lớn, và đặc biệt phù hợp với điều kiện địa chất phổ biến trên lãnh thổ Việt Nam. Trong loạt bài viết này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu về công nghệ này cùng những đặc điểm ưu việt.

Chi tiết >>
Xử lý nền đất yếu bằng Cọc xi măng - đất (P1) Xử lý nền đất yếu bằng Cọc xi măng - đất (P1) 02/02/2015

Công nghệ Cọc xi măng - đất đã được nghiên cứu và phổ biến rộng rãi trên thế giới và được xem là một trong những công nghệ xử lý nền đem lại hiệu quả kinh kết lớn, và đặc biệt phù hợp với điều kiện địa chất phổ biến trên lãnh thổ Việt Nam. Trong loạt bài viết này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu về công nghệ này cùng những đặc điểm ưu việt.

Chi tiết >>
Vật liệu siêu chống thấm chế tạo bằng công nghệ laser Vật liệu siêu chống thấm chế tạo bằng công nghệ laser 28/01/2015

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Rochester đã sử dụng laser để tạo ra vật liệu chống thấm đặc biệt.

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 Tiếp