Dự án tuyến đường sắt Đô thị thí điểm Nhổn - Ga Hà Nội

Cập nhật: 26/03/2015, 09:00:23 AM

Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCo vừa tiến hành khảo sát địa chất bổ sung: Dự án tuyến đường sắt Đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Dự án tuyến đường sắt Đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Nội dung: Hạng mục Khảo sát địa chất bổ sung

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCo

Tư vấn giám sát: Công ty Systra

Đây là các hình ảnh nổi bật tại công trình:
 


 
USCo