Khoan khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới Khoan khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới 28/06/2017

Ngày 27/6/2017 USCO đã ký hợp đồng số 19/2017/XMBS-QLDA về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới.

Chi tiết >>
Dự án Tăng cường năng lực và bảo dưỡng tàu thuyền cho Lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 - Phú Quốc Dự án Tăng cường năng lực và bảo dưỡng tàu thuyền cho Lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 - Phú Quốc 18/05/2017

Ngày 30/11/2016 USCO đã ký hợp đồng số S2323T0001-VIET-16014 về việc Xây dựng cơ sở hạ tầng cho Dự án Tăng cường năng lực và bảo dưỡng tàu thuyền cho Lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 - Phú Quốc.

Chi tiết >>
Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán Dự án Xây dựng trường THCS Dục Tú Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán Dự án Xây dựng trường THCS Dục Tú 18/05/2017

Ngày 22/3/2017 USCO đã ký hợp đồng số 188/2017/KSXD/TVTK với Ban Quản lý dự án ĐTXD Huyện Đông Anh về việc Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán Dự án Xây dựng trường THCS Dục Tú- Huyện Đông Anh

Chi tiết >>
Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, tổng dự toán Dự án ĐTXD nhà khách- câu lạc bộ sỹ quan Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, tổng dự toán Dự án ĐTXD nhà khách- câu lạc bộ sỹ quan Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng 18/05/2017

Ngày 15/10/2016 USCO đã ký hợp đồng số 646A/2016/KSXD với Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng về việc Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, tổng dự toán Dự án ĐTXD nhà khách- câu lạc bộ sỹ quan Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng

Chi tiết >>
Khảo sát phục vụ thiết kế nước ngoài thuộc Dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và Silo chứa xi măng Khảo sát phục vụ thiết kế nước ngoài thuộc Dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và Silo chứa xi măng 11/04/2017

Ngày 11/4/2017 USCO đã ký hợp đồng số .../2017/XMHT-QLDA về việc Khảo sát phục vụ thiết kế nước ngoài thuộc Dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và Silo chứa xi măng (Gói thầu số 21)

Chi tiết >>
Đầu Trước 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tiếp