Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 1.250m3/ngày đêm tại Khu phía Nam Khu Công nghiệp Phú Hà Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 1.250m3/ngày đêm tại Khu phía Nam Khu Công nghiệp Phú Hà 27/03/2017

Ngày 02/3/2017 USCO đã ký hợp đồng số 02/2017/PH-NT/VIG-USCO về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 1.250m3/ngày đêm tại Khu phía Nam Khu Công nghiệp Phú Hà.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Yên Phong. Khảo sát địa chất công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Yên Phong. 13/03/2017

Ngày 02/3/2017 USCO đã ký hợp đồng số 04/2017/KSXD/KTKH với Ban Quản lý các dự án ĐTXD- Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc Khảo sát địa chất công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Yên Phong.

Chi tiết >>
Tư vấn Khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch chung thị xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 Tư vấn Khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch chung thị xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 24/02/2017

Ngày 24/02/2017 USCo đã ký hợp đồng số 215/2017/HĐ/TVKS về việc Tư vấn Khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch chung Dự án Quy hoạch chung thị xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Chi tiết >>
Khảo sát đo đạc Khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong và Dự án Khu nhà ở thương mại Yên Phong Khảo sát đo đạc Khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong và Dự án Khu nhà ở thương mại Yên Phong 16/01/2017

Ngày .../12/2016 USCo đã ký hợp đồng số .../2016/KSXD/KTKH về việc Khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong và Dự án Khu nhà ở thương mại Yên Phong.

Chi tiết >>
Khảo sát địa hình dự án FLC Sầm Sơn Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn Khảo sát địa hình dự án FLC Sầm Sơn Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn 10/01/2017

Ngày 17/12/2016 USCo đã ký hợp đồng số 241D/2016/HĐ DV/SS/FLC-USCO về việc Khảo sát địa hình dự án FLC Sầm Sơn Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn

Chi tiết >>
Đầu Trước 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tiếp