Khảo sát ĐCCT dây chuyền I nhà máy xi măng Long Sơn công trình DA Dự án Nhà máy Xi măng Long Sơn Khảo sát ĐCCT dây chuyền I nhà máy xi măng Long Sơn công trình DA Dự án Nhà máy Xi măng Long Sơn 04/08/2016

Ngày 28/01/2015 USCO đã ký hợp đồng số 138/KSXD/KTKH về việc Khảo sát ĐCCT dây chuyền I nhà máy xi măng Long Sơn công trình DA Dự án Nhà máy Xi măng Long Sơn

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. 04/08/2016

Ngày 17/3/2014 USCO đã ký hợp đồng số 136/KSXD/KTKH về việc Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Chi tiết >>
Tư vấn Systra kiểm tra tuyến tàu điện ngầm Nhổn - ga Hà Nội Tư vấn Systra kiểm tra tuyến tàu điện ngầm Nhổn - ga Hà Nội 04/08/2016

Chuyên gia tư vấn giám sát Systra Cộng hòa Pháp đang kiểm tra mẫu đất, đá do USCo khoan khảo sát và thí nghiệm của Dự án tuyến tàu điện ngầm Nhổn - ga Hà Nội.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 04/08/2016

Ngày 20/4/2011 USCO đã ký hợp đồng số 08/2011/HĐKT-KTKH về việc: Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Chi tiết >>
Đầu Trước 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tiếp