Quan trắc bồi lắng lòng hồ chu kỳ 0 - Dự án nhà máy thủy điện Khe Bố - Nghệ An. Quan trắc bồi lắng lòng hồ chu kỳ 0 - Dự án nhà máy thủy điện Khe Bố - Nghệ An. 04/08/2016

Ngày 13/7/2016 USCO đã ký hợp đồng số 07/2016/HĐTV-VNPD về việc Quan trắc bồi lắng lòng hồ chu kỳ 0 - Dự án nhà máy thủy điện Khe Bố - Nghệ An.

Chi tiết >>
Đo vẽ bản đồ địa hình, khảo sát thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi bazan Đồi Voi- Đồi Chùa Đo vẽ bản đồ địa hình, khảo sát thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi bazan Đồi Voi- Đồi Chùa 04/08/2016

Ngày 29/02/2016 USCO đã ký hợp đồng số 80/2016/KSXD-KTKH về việc Đo vẽ bản đồ địa hình, khảo sát thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi bazan Đồi Voi- Đồi Chùa

Chi tiết >>
Tư vấn quan trắc biến dạng lún công trình Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Lương Yên- Q Hai Bà Trưng Tư vấn quan trắc biến dạng lún công trình Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Lương Yên- Q Hai Bà Trưng 04/08/2016

Ngày 10/12/2012, USCO đã ký hợp đồng số 641/2012/KSXD-KTKH về việc: Tư vấn quan trắc biến dạng lún công trình Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Lương Yên- Q Hai Bà Trưng

Chi tiết >>
Quan trắc lún công trình Trụ sở làm việc Sở giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Quan trắc lún công trình Trụ sở làm việc Sở giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 04/08/2016

Ngày 14/12/2010 USCO đã ký hợp đồng số 41/KSXD-KTKH về việc: Quan trắc lún công trình Trụ sở làm việc Sở giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Chi tiết >>
Thi công xây dựng hạng mục phần điện nước trong nhà số 4- các khoa nội trú 2 Dự án Bệnh viện đa khoa Lam Sơn Thi công xây dựng hạng mục phần điện nước trong nhà số 4- các khoa nội trú 2 Dự án Bệnh viện đa khoa Lam Sơn 04/08/2016

Ngày 08/02/2015 USCO đã ký hợp đồng số 02/2015/HĐKT về việc Thi công xây dựng hạng mục phần điện nước trong nhà số 4- các khoa nội trú 2 Dự án Bệnh viện đa khoa Lam Sơn

Chi tiết >>
Đầu Trước 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tiếp