Thăm dò nâng từ cấp tài nguyên 333 lên cấp trữ lượng 122 và xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ. mỏ đá vôi Hoàng Mai B. Thăm dò nâng từ cấp tài nguyên 333 lên cấp trữ lượng 122 và xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ. mỏ đá vôi Hoàng Mai B. 04/08/2016

Ngày 15/9/2014 USCO đã ký hợp đồng số 242/XMHM-KH.2014 về việc Thăm dò nâng từ cấp tài nguyên 333 lên cấp trữ lượng 122 và xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ. mỏ đá vôi Hoàng Mai B.

Chi tiết >>
Xin giấy phép thăm dò, thi công thăm dò và lập hồ sơ để xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Thạnh Mỹ Xin giấy phép thăm dò, thi công thăm dò và lập hồ sơ để xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Thạnh Mỹ 04/08/2016

Ngày 20/6/2013 USCO đã ký hợp đồng số 323/KSXD/KTKH về việc Xin giấy phép thăm dò, thi công thăm dò và lập hồ sơ để xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Thạnh Mỹ- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Xuân Thành tại Quảng Nam.

Chi tiết >>
Hội đồng trữ lượng khoáng sản làm việc tại nhà máy xi măng FICO- Tây Ninh Hội đồng trữ lượng khoáng sản làm việc tại nhà máy xi măng FICO- Tây Ninh 04/08/2016

Hội đồng trữ lượng khoáng sản đi kiểm tra công trình thăm dò mỏ đá vôi và đá sét Trà Và, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh phục vụ cho dự án nhà máy xi măng Tây Ninh của Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh (Tháng 8/2009).

Chi tiết >>
Hội đồng đánh giá trữ lượng KSNN làm việc tại nhà máy xi măng Kiện Khê và Thanh Sơn Hội đồng đánh giá trữ lượng KSNN làm việc tại nhà máy xi măng Kiện Khê và Thanh Sơn 04/08/2016

Tất cả các công trình thăm dò về Vật liệu xây dựng của USCo trước khi trình Hội đồng xét duyệt đều phải kiểm tra, đánh giá tại hiện trường.

Chi tiết >>
Thăm dò mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực khối III và mỏ sét Xích Thổ- Dự án đầu tư xây dựng xi măng Thăng Long 2 Thăm dò mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực khối III và mỏ sét Xích Thổ- Dự án đầu tư xây dựng xi măng Thăng Long 2 04/08/2016

Ngày 11/12/2009 USCO đã ký hợp đồng số 01/2009/HĐTV/TLCC2-USCO với Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long 2 về việc Thăm dò mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực khối III và mỏ sét Xích Thổ- Dự án đầu tư xây dựng xi măng Thăng Long 2

Chi tiết >>
Đầu Trước 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tiếp