Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huán luyện cho vùng cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc. Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huán luyện cho vùng cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc. 04/08/2016

Ngày 26/4/2016 USCO đã ký hợp đồng số S2323T0001-VIET-14009 về việc Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huán luyện cho vùng cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc.

Chi tiết >>
Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cầu cảng và nhà bảo dưỡng của vùng cảnh sát biển 2 tại Quảng Nam Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cầu cảng và nhà bảo dưỡng của vùng cảnh sát biển 2 tại Quảng Nam 04/08/2016

Ngày 11/3/2015 USCO đã ký hợp đồng số S2323T0001-VIET-14002 về việc Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cầu cảng và nhà bảo dưỡng của vùng cảnh sát biển 2 tại Quảng Nam

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT phục vụ thiết kế bản vẽ thi công Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội Khảo sát ĐCCT phục vụ thiết kế bản vẽ thi công Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội 04/08/2016

Ngày 21/01/2016 USCO đã ký hợp đồng số 44/2016/DAHTXH-USCO về việc : Tư vấn khoan Khảo sát ĐCCT phục vụ thiết kế bản vẽ thi công Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội.

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT Trụ sở văn phòng làm việc và nhà ở tập thể các đơn vị thành viên Tổng công ty Đông Bắc tại xã Yên Thọ- Đông Triều- Quảng Ninh Khảo sát ĐCCT Trụ sở văn phòng làm việc và nhà ở tập thể các đơn vị thành viên Tổng công ty Đông Bắc tại xã Yên Thọ- Đông Triều- Quảng Ninh 04/08/2016

Ngày 10/8/2015, USCO đã ký hợp đồng số 506/2015/HĐTVXD về việc: Khảo sát ĐCCT Trụ sở văn phòng làm việc và nhà ở tập thể các đơn vị thành viên Tổng công ty Đông Bắc tại xã Yên Thọ- Đông Triều- Quảng Ninh.

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT mở rộng hiện đại hóa cảng Điền Công giai đoạn 1 Khảo sát ĐCCT mở rộng hiện đại hóa cảng Điền Công giai đoạn 1 04/08/2016

Ngày 09/3/2015, USCO đã ký hợp đồng số 135/HĐ-KTTV về việc: Khảo sát ĐCCT mở rộng hiện đại hóa cảng Điền Công giai đoạn 1 Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.

Chi tiết >>
Đầu Trước 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tiếp