Khảo sát đo đạc Khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong và Dự án Khu nhà ở thương mại Yên Phong Khảo sát đo đạc Khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong và Dự án Khu nhà ở thương mại Yên Phong 16/01/2017

Ngày .../12/2016 USCo đã ký hợp đồng số .../2016/KSXD/KTKH về việc Khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong và Dự án Khu nhà ở thương mại Yên Phong.

Chi tiết >>
Khảo sát địa hình dự án FLC Sầm Sơn Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn Khảo sát địa hình dự án FLC Sầm Sơn Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn 10/01/2017

Ngày 17/12/2016 USCo đã ký hợp đồng số 241D/2016/HĐ DV/SS/FLC-USCO về việc Khảo sát địa hình dự án FLC Sầm Sơn Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn

Chi tiết >>
Khảo sát Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm Khảo sát Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm 26/12/2016

Ngày 23/12/2016 USCO đã ký hợp đồng số 18/BSC/2016/HĐTV về việc Tư vấn khảo sát xây dựng phục vụ bước thiết kế bản vẽ thi công gói thầu số 4 công trình đê tả sông Cấm, hệ thống giao thông chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất, địa hình công trình thuộc dự án: Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau Khảo sát địa chất, địa hình công trình thuộc dự án: Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau 03/11/2016

Ngày 31/10/2016 USCO đã ký hợp đồng số 103/2016/HĐTV về việc Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình công trình thuộc dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau".

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ quy hoach chung thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến năm 2035. Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ quy hoach chung thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến năm 2035. 05/10/2016

Ngày 07/9/2016 USCO đã ký hợp đồng số 2016/HĐTV về việc: Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ quy hoach chung thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến năm 2035.

Chi tiết >>
Đầu Trước 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tiếp