Khảo sát đánh giá tài nguyên mỏ sét Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An. Khảo sát đánh giá tài nguyên mỏ sét Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An. 16/09/2016

Ngày 16/9/2016, USCO đã ký hợp đồng số 576/2016/KSXD/KTKH về việc: Khảo sát đánh giá tài nguyên mỏ sét Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất công trình dự án Đầu tư nhà giáo dục thể chất- Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Khảo sát địa chất công trình dự án Đầu tư nhà giáo dục thể chất- Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. 16/09/2016

Ngày 15/9/2016, USCO đã ký hợp đồng số 583/2016/KSXD/KTKH về việc: Khảo sát dịa chất công trình dự án Đầu tư nhà giáo dục thể chất- Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Địa điểm: Số 56 Phạm Văn Đồng- Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC dự án nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân Khảo sát địa chất phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC dự án nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân 29/08/2016

Ngày 20/7/2016, USCO đã ký hợp đồng số 568/2016/KSXD/KTKH về việc Khảo sát địa chất (phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC) Dự án nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân công suất 750.000 sản phẩm/năm

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất công trình dự án ĐTXD mới nhà làm việc Ban tổ chức Trung ương Khảo sát địa chất công trình dự án ĐTXD mới nhà làm việc Ban tổ chức Trung ương 29/08/2016

Dự án: Đầu tư xây dựng mới Nhà làm việc Ban tổ chức Trung ương Địa điểm: số 7 Nguyễn Cảnh Chân, quận Ba Đình, Hà Nội. Thời gian thi công; tháng 7/2016 Xí nghiệp Khảo sát và Xử lý nền móng thực hiện

Chi tiết >>
Đầu Trước 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tiếp