Khảo sát địa chất phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC dự án nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân Khảo sát địa chất phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC dự án nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân 29/08/2016

Ngày 20/7/2016, USCO đã ký hợp đồng số 568/2016/KSXD/KTKH về việc Khảo sát địa chất (phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC) Dự án nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân công suất 750.000 sản phẩm/năm

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất công trình dự án ĐTXD mới nhà làm việc Ban tổ chức Trung ương Khảo sát địa chất công trình dự án ĐTXD mới nhà làm việc Ban tổ chức Trung ương 29/08/2016

Dự án: Đầu tư xây dựng mới Nhà làm việc Ban tổ chức Trung ương Địa điểm: số 7 Nguyễn Cảnh Chân, quận Ba Đình, Hà Nội. Thời gian thi công; tháng 7/2016 Xí nghiệp Khảo sát và Xử lý nền móng thực hiện

Chi tiết >>
Thí nghiệm nén ngang công trình Khách sạn dầu khí tài Mễ Trì Hà Nội Thí nghiệm nén ngang công trình Khách sạn dầu khí tài Mễ Trì Hà Nội 16/08/2016

Thí nghiệm nén ngang công trình Khách sạn dầu khí tài Mễ Trì Hà Nội

Chi tiết >>
Đo đạc mạng lưới điểm khống chế thi công Dự án Tổng thầu nhà máy nhiệt điện 2x600MW Hải Dương - Việt Nam Đo đạc mạng lưới điểm khống chế thi công Dự án Tổng thầu nhà máy nhiệt điện 2x600MW Hải Dương - Việt Nam 12/08/2016

Ngày 12/8/2016 USCO đã ký hợp đồng số 488//2016/KSXD-KTKH về việc: Đo đạc mạng lưới điểm khống chế thi công Dự án Tổng thầu nhà máy nhiệt điện 2x600MW Hải Dương - Việt Nam

Chi tiết >>
Đầu Trước 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tiếp