Đầu tư mới thiết bị CPTU Đầu tư mới thiết bị CPTU 13/12/2014

Thiết bị thí nghiệm xuyên CPTu đo sức kháng mũi xuyên (qc), sức kháng ma sát đơn vị (fs) và áp lực lỗ rỗng (u) bằng wire - less của hãng Envi Thụy Điển.

Chi tiết >>
Đầu Trước 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32