Khảo sát Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm Khảo sát Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm 26/12/2016

Ngày 23/12/2016 USCO đã ký hợp đồng số 18/BSC/2016/HĐTV về việc Tư vấn khảo sát xây dựng phục vụ bước thiết kế bản vẽ thi công gói thầu số 4 công trình đê tả sông Cấm, hệ thống giao thông chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất, địa hình công trình thuộc dự án: Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau Khảo sát địa chất, địa hình công trình thuộc dự án: Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau 03/11/2016

Ngày 31/10/2016 USCO đã ký hợp đồng số 103/2016/HĐTV về việc Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình công trình thuộc dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau".

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ quy hoach chung thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến năm 2035. Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ quy hoach chung thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến năm 2035. 05/10/2016

Ngày 07/9/2016 USCO đã ký hợp đồng số 2016/HĐTV về việc: Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ quy hoach chung thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến năm 2035.

Chi tiết >>
Khảo sát đánh giá tài nguyên mỏ sét Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An. Khảo sát đánh giá tài nguyên mỏ sét Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An. 16/09/2016

Ngày 16/9/2016, USCO đã ký hợp đồng số 576/2016/KSXD/KTKH về việc: Khảo sát đánh giá tài nguyên mỏ sét Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất công trình dự án Đầu tư nhà giáo dục thể chất- Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Khảo sát địa chất công trình dự án Đầu tư nhà giáo dục thể chất- Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. 16/09/2016

Ngày 15/9/2016, USCO đã ký hợp đồng số 583/2016/KSXD/KTKH về việc: Khảo sát dịa chất công trình dự án Đầu tư nhà giáo dục thể chất- Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Địa điểm: Số 56 Phạm Văn Đồng- Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc.

Chi tiết >>
Đầu Trước 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tiếp