Tư vấn Systra kiểm tra tuyến tàu điện ngầm Nhổn - ga Hà Nội Tư vấn Systra kiểm tra tuyến tàu điện ngầm Nhổn - ga Hà Nội 04/08/2016

Chuyên gia tư vấn giám sát Systra Cộng hòa Pháp đang kiểm tra mẫu đất, đá do USCo khoan khảo sát và thí nghiệm của Dự án tuyến tàu điện ngầm Nhổn - ga Hà Nội.

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 04/08/2016

Ngày 20/4/2011 USCO đã ký hợp đồng số 08/2011/HĐKT-KTKH về việc: Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Chi tiết >>
Đầu tư mới máy, thiết bị phòng Thí nghiệm Đầu tư mới máy, thiết bị phòng Thí nghiệm 13/12/2014

Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Miền Nam đã đầu tư đồng bộ máy, thiết bị Thí nghiệm nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng đầy đủ và chính xác mọi yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực thí nghiệm và kiểm định các công trình xây dựng.

Chi tiết >>
Đầu tư mới thiết bị đo đạc Đầu tư mới thiết bị đo đạc 13/12/2014

Khảo sát chính xác với tính năng cao. Chính xác đến từng mm. Đã được chứng nhận chất lượng.

Chi tiết >>
Đầu Trước 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tiếp