Tư vấn quan trắc biến dạng lún công trình Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Lương Yên- Q Hai Bà Trưng Tư vấn quan trắc biến dạng lún công trình Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Lương Yên- Q Hai Bà Trưng 04/08/2016

Ngày 10/12/2012, USCO đã ký hợp đồng số 641/2012/KSXD-KTKH về việc: Tư vấn quan trắc biến dạng lún công trình Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Lương Yên- Q Hai Bà Trưng

Chi tiết >>
Quan trắc lún công trình Trụ sở làm việc Sở giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Quan trắc lún công trình Trụ sở làm việc Sở giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 04/08/2016

Ngày 14/12/2010 USCO đã ký hợp đồng số 41/KSXD-KTKH về việc: Quan trắc lún công trình Trụ sở làm việc Sở giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Chi tiết >>
Thi công xây dựng hạng mục phần điện nước trong nhà số 4- các khoa nội trú 2 Dự án Bệnh viện đa khoa Lam Sơn Thi công xây dựng hạng mục phần điện nước trong nhà số 4- các khoa nội trú 2 Dự án Bệnh viện đa khoa Lam Sơn 04/08/2016

Ngày 08/02/2015 USCO đã ký hợp đồng số 02/2015/HĐKT về việc Thi công xây dựng hạng mục phần điện nước trong nhà số 4- các khoa nội trú 2 Dự án Bệnh viện đa khoa Lam Sơn

Chi tiết >>
Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huán luyện cho vùng cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc. Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huán luyện cho vùng cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc. 04/08/2016

Ngày 26/4/2016 USCO đã ký hợp đồng số S2323T0001-VIET-14009 về việc Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huán luyện cho vùng cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc.

Chi tiết >>
Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cầu cảng và nhà bảo dưỡng của vùng cảnh sát biển 2 tại Quảng Nam Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cầu cảng và nhà bảo dưỡng của vùng cảnh sát biển 2 tại Quảng Nam 04/08/2016

Ngày 11/3/2015 USCO đã ký hợp đồng số S2323T0001-VIET-14002 về việc Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cầu cảng và nhà bảo dưỡng của vùng cảnh sát biển 2 tại Quảng Nam

Chi tiết >>
Đầu Trước 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tiếp