Hội đồng trữ lượng khoáng sản làm việc tại nhà máy xi măng FICO- Tây Ninh Hội đồng trữ lượng khoáng sản làm việc tại nhà máy xi măng FICO- Tây Ninh 04/08/2016

Hội đồng trữ lượng khoáng sản đi kiểm tra công trình thăm dò mỏ đá vôi và đá sét Trà Và, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh phục vụ cho dự án nhà máy xi măng Tây Ninh của Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh (Tháng 8/2009).

Chi tiết >>
Hội đồng đánh giá trữ lượng KSNN làm việc tại nhà máy xi măng Kiện Khê và Thanh Sơn Hội đồng đánh giá trữ lượng KSNN làm việc tại nhà máy xi măng Kiện Khê và Thanh Sơn 04/08/2016

Tất cả các công trình thăm dò về Vật liệu xây dựng của USCo trước khi trình Hội đồng xét duyệt đều phải kiểm tra, đánh giá tại hiện trường.

Chi tiết >>
Thăm dò mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực khối III và mỏ sét Xích Thổ- Dự án đầu tư xây dựng xi măng Thăng Long 2 Thăm dò mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực khối III và mỏ sét Xích Thổ- Dự án đầu tư xây dựng xi măng Thăng Long 2 04/08/2016

Ngày 11/12/2009 USCO đã ký hợp đồng số 01/2009/HĐTV/TLCC2-USCO với Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long 2 về việc Thăm dò mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực khối III và mỏ sét Xích Thổ- Dự án đầu tư xây dựng xi măng Thăng Long 2

Chi tiết >>
Quan trắc bồi lắng lòng hồ chu kỳ 0 - Dự án nhà máy thủy điện Khe Bố - Nghệ An. Quan trắc bồi lắng lòng hồ chu kỳ 0 - Dự án nhà máy thủy điện Khe Bố - Nghệ An. 04/08/2016

Ngày 13/7/2016 USCO đã ký hợp đồng số 07/2016/HĐTV-VNPD về việc Quan trắc bồi lắng lòng hồ chu kỳ 0 - Dự án nhà máy thủy điện Khe Bố - Nghệ An.

Chi tiết >>
Đo vẽ bản đồ địa hình, khảo sát thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi bazan Đồi Voi- Đồi Chùa Đo vẽ bản đồ địa hình, khảo sát thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi bazan Đồi Voi- Đồi Chùa 04/08/2016

Ngày 29/02/2016 USCO đã ký hợp đồng số 80/2016/KSXD-KTKH về việc Đo vẽ bản đồ địa hình, khảo sát thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi bazan Đồi Voi- Đồi Chùa

Chi tiết >>
Đầu Trước 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tiếp