Khảo sát ĐCCT phục vụ thiết kế bản vẽ thi công Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội Khảo sát ĐCCT phục vụ thiết kế bản vẽ thi công Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội 04/08/2016

Ngày 21/01/2016 USCO đã ký hợp đồng số 44/2016/DAHTXH-USCO về việc : Tư vấn khoan Khảo sát ĐCCT phục vụ thiết kế bản vẽ thi công Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội.

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT Trụ sở văn phòng làm việc và nhà ở tập thể các đơn vị thành viên Tổng công ty Đông Bắc tại xã Yên Thọ- Đông Triều- Quảng Ninh Khảo sát ĐCCT Trụ sở văn phòng làm việc và nhà ở tập thể các đơn vị thành viên Tổng công ty Đông Bắc tại xã Yên Thọ- Đông Triều- Quảng Ninh 04/08/2016

Ngày 10/8/2015, USCO đã ký hợp đồng số 506/2015/HĐTVXD về việc: Khảo sát ĐCCT Trụ sở văn phòng làm việc và nhà ở tập thể các đơn vị thành viên Tổng công ty Đông Bắc tại xã Yên Thọ- Đông Triều- Quảng Ninh.

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT mở rộng hiện đại hóa cảng Điền Công giai đoạn 1 Khảo sát ĐCCT mở rộng hiện đại hóa cảng Điền Công giai đoạn 1 04/08/2016

Ngày 09/3/2015, USCO đã ký hợp đồng số 135/HĐ-KTTV về việc: Khảo sát ĐCCT mở rộng hiện đại hóa cảng Điền Công giai đoạn 1 Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT dây chuyền I nhà máy xi măng Long Sơn công trình DA Dự án Nhà máy Xi măng Long Sơn Khảo sát ĐCCT dây chuyền I nhà máy xi măng Long Sơn công trình DA Dự án Nhà máy Xi măng Long Sơn 04/08/2016

Ngày 28/01/2015 USCO đã ký hợp đồng số 138/KSXD/KTKH về việc Khảo sát ĐCCT dây chuyền I nhà máy xi măng Long Sơn công trình DA Dự án Nhà máy Xi măng Long Sơn

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. 04/08/2016

Ngày 17/3/2014 USCO đã ký hợp đồng số 136/KSXD/KTKH về việc Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Chi tiết >>
Đầu Trước 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tiếp