TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
 


ĐC NGUYỄN NGỌC ĐẠI
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM


                  Trụ sở Trung tâm
Địa chỉ : Số 2 Trương Quang Giao, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
ĐT: 84 55 382 9861 - Fax: 84 55 381 8600 - Mobile : 0914011622                      
Email : dainguyenlas@gmail.com                                                          

 
Chức năng, nhiệm vụ

- Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi trường và kiểm định xây dựng.
- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính.
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản.