•  CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI MIỀM TRUNG

    

ĐC LÊ MẠNH PHƯỚC
Giám đốc Chi nhánh   


Trụ sở Chi nhánh
Địa chỉ:  260 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
ĐT: 02563 824 533      Fax: 02563 812 039     DĐ: 0913 639 566 
Email: lemanhphuoc@gmail.com và usc.ks3@gmail.com
 
 
Chức năng, nhiệm vụ

- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản.
- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính.
- Lập tổng dự toán, giám sát thi công và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,
công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Thiết kế lập tổng dự toán giám sát thi công và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông,
thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình cấp thoát nước, thiết kế quy hoạch chi tiết các khu công
nghiệp, khu dân cư.   
- Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi trường và kiểm định xây dựng.