Chi Nhánh Công ty Khảo sát và xây dựng tại Miền Trung

Giám đốc : Lê Mạnh Phước Trụ sở Chi Nhánh
Email: lemanhphuoc@gmail.com 260 Trần Hưng Đạo - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
 Mobile: 0913 639 566 Tel: 0256 3824533    Fax: 02563 812039
 
Chức năng, nhiệm vụ:

- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản.
- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính.
- Lập tổng dự toán, giám sát thi công và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,
công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Thiết kế lập tổng dự toán giám sát thi công và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông,
thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình cấp thoát nước, thiết kế quy hoạch chi tiết các khu công
nghiệp, khu dân cư.   
- Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi trường và kiểm định xây dựng.