XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG

Giám đốc : Phan Đình Huy                          Trụ sở chính
email;usconenmong@gmail.com Số 91 Phùng Hưng, Quận Hoàn Kiếm, TP: Hà Nội
  Tel: 84 42 3928 1014     Fax: 84 42 3928 1014
Mobile: 0914659696

Chức năng, nhiệm vụ


- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản ...
- Khoan phun gia cố, xử lý chống thấm các công trình thủy lợi, thủy điện
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước và xử lý nước thải.
- Gia công, sửa chữa thiết bị vật tư chuyên ngành xây dựng.